Samarbete och engagemang mellan Helamalmö och Landgren.

Helamalmö är en ungdomsorganisation som startades som ett skolprojekt 2004 av Malbas basket och bedrivs sedan 2006 som en självständig organisation. Helamalmö bedriver ett antal projekt för barn och unga i Malmö med omnejd.

Syftet och målsättningen är att bl.a ge fler barn och unga en meningsfull fritidssysselsättning på deras egna villkor, skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla trygga relationer med trygga vuxna, att ge unga vuxna en möjlighet till arbete, samt att tillgängliggöra Malmö som stad.

Landgren ser det som en självklarhet att upprätthålla Malmös fortsatta utveckling. Genom samarbetet med Helamalmö har Landgren större möjligheter att påverka.

– Vi vill vara med och bygga framtiden, genom att Helamalmö ger ungdomarna stöd och support hjälper vi Helamalmö att i sin tur ge dem det stödet och den supporten som Helamalmö behöver. På så sätt får vi ett positivt hjul som snurrar och vi gör tillsammans en stor insats och möjlighet att ge Malmös barn och unga en meningsfull framtid, med utbildning, jobb och bostad. En så kallad win-win situation, säger Peter Landgren, VD på Landgren.

– På Landgren vet vi hur viktigt en bostad är. Ett hem är en plats där du ska känna dig trygg och kunna återhämta dig, och det är något vi vill vara med och jobba för, att alla ska ha möjlighet till trygghet och ett hem. Helamalmö och Landgren vill skapa trygga relationer, ge unga vuxna en möjlighet till arbete och bostad.