Hungerprojektet

Vi är övertygade om att hunger och fattigdom går att avskaffa genom att uppmuntra människors egen driftighet och idérikedom. Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar med hjälp till självhjälp i fattiga länder. Deras tre stöttepelare är social mobilisering, jämställdhet och samspel med lokalt ledarskap. Organisationens vision är att bidra till en värld fri från hunger och fattigdom, där människor lever ett meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.   

Läs gärna mer om hur Hungerprojektet arbetar här.

Genom att göra din bostadsaffär med Landgren bidrar du till att stötta Hungerprojektet.