Dataskyddspolicy

 

1.SYFTE

Landgren of Sweden AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I denna policy hittar du information om vilka uppgifter om dig som Landgren behandlar, för vilka ändamål, vilka som får ta del av dem, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

2. BAKGRUND

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser, åtaganden och vår service mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till våra samarbetspartners, och leverantörer. Du som kund har rätt att efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Landgren har utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har policyer för IT-säkerhet och arbetssätt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

3. HUR SAMLAR VI IN DINA UPPGIFTER

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • uppgifter som registreras när du använder cookies på våra webbplatser
 • uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida för att boka visning eller skapa en bostadsbevakning
 • uppgifter som du tillhandahåller oss direkt då du vill sälja din bostad, få en värdering, en bostadsbevakning, lägga ett bud eller när du köper en bostad
 • uppgifter som vi får från offentliga register, tex Skatteverket och Lantmäteriet
 • uppgifter som vi inhämtar med fullmakt via förmedlingsuppdrag, det gäller uppgifter från bank, bostadsrättsförening och fastighetsregister
 • uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kundkvällar eller seminarier
 • uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • uppgifter som vi får när du medverkar i tävlingar

4. COOKIES

Landgren.com använder cookies - eller kakor - som är textfiler som skickas från våra webbservrar och sparas i din webbläsare. Kakorna innehåller ingen personinformation. De vanligaste användningsområdena är:

 • mäta trafiken på sajten, till exempel vilka sidor på Landgren.com som besökts, när och hur
 • få information om vilka operativsystem och webbläsare som används
 • anpassa annonsvisningarna efter besökaren
 • förenkla ditt besök på Landgren.com

Landgren.com använder sig av så kallade tredjepartsleverantörer för olika tjänster och delar av sajten. Även dessa sparar cookies i din webbläsare. Exempel på dessa är Sydsvenskan.se (annonser), GoogelAnalytics (besöksstatistik).
Om du vill undvika cookies från Sydsvenskan.se och våra samarbetspartners kan du göra på följande sätt:

 1. Du kan ta bort kakorna. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på sajten därmed försvinner.
 2. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies. Det kan påverka viss funktionalitet och visst innehåll på sajten.

5. VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL, ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND OCH HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTERNA

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

 • för att fullgöra avtalet med dig
 • för att fullgöra en för Landgren rättslig förpliktelse
 • Behandlingen av dina personuppgifter får också göras
 • efter en intresseavvägning, där Landgrens intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • efter att du lämnat samtycke, du kan alltid återkalla samtycket.

För att kunna tillhandahålla service till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till.

 

Potentiell säljare

Intresseanmälan att sälja/Värdering muntlig

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Efter ett intagsförsök eller en muntlig värdering vill vi bevara dina uppgifter för att snabbt kunna ge dig service om det blir dags att sälja.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att hantera önskemål om värdering. Landgren upprätthåller service till kunden genom att berätta det uppskattade värdet på objektet och för att kunna ge snabb service om det blir dags att sälja)
 • Bevarande: 1 år från förfrågan (Dessa uppgifter sparas i ett år för att t.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om objektet, låneuppgifter för lån som belastar din bostad

Värdering skriftlig

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Kunna utföra skriftlig värdering av din bostad
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 • Bevarande: 10 år från utförandet (Då värderingen omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn bevaras värderingen med övriga akten enligt Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om objektet, låneuppgifter för lån som belastar din bostad

Kommunikation av tjänster och produkter, direktmarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Kommunicera boenderelaterade tjänster och produkter
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att lämna erbjudanden till dig)
 • Bevarande: 2 år från att uppgiften samlades in (En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp)​​
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Bokföringsändamål

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: Enligt Bokföringslagen 1999:1078
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades (Bokföringslagen 1999:1078)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, mäklararvode

 

Säljare

Administration av bostadsförmedling och fullgörande av förmedlingsuppdrag

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Fullgöra förmedlingsuppdrag, depositionsavtal, överlåtelseavtal och köpeavtal
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal
 • Bevarande: 10 år från undertecknandet av överlåtelseavtal eller köpeavtal (Avtal omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn enligt Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160). Även förmedlingsuppdrag som ej ledde till försäljning sparas i 10 år med samma bedömning.
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om objektet, fotografier på din bostad, kontonummer, uppgifter om lån som belastar din bostad, avtal

Marknadsföring av objekt

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Publicera uppgifter och bilder på vår egen hemsida, samarbetspartners hemsidor, i sociala medier och i tryckt material
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse att marknadsföra ditt objekt för att fullgöra förmedlingsuppdraget)
 • Bevarande: Marknadsföringen avslutas när objektet är sålt

Kommunikation av tjänster och produkter, direktmarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Kommunicera boenderelaterade tjänster och produkter
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att lämna erbjudanden till dig)
 • Bevarande: 1 år från att mäklarens uppdrag för säljaren är fullgjort (Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Åtgärder för att uppnå kundkännedom – penningtvättslagen

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: Enligt lagen 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: Bevarandetid för ID-kontroll är 5 år (Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630)
 • Typ av uppgifter: Fotokopia på ID-handling

Bokföringsändamål

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: Enligt Bokföringslagen 1999:1078
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades (Bokföringslagen 1999:1078)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, mäklararvode

 

Köpare

Administration av bostadsförmedling

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Fullgöra depositionsavtal, överlåtelseavtal och köpeavtal
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigade intresse av att fullgöra förmedlingsuppdraget, dels av säljarens intresse av att kunna genomföra försäljning/köp av bostaden)
 • Bevarande: 10 år från undertecknande av överlåtelseavtal eller köpeavtal (Avtal omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn bevaras enligt Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160)
 • Typ av uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om ditt bostadslån hos bankinstitut

Kommunikation av tjänster och produkter, direktmarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Kommunicera boenderelaterade tjänster och produkter
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att lämna erbjudanden till dig.
 • Bevarande: 1 år från tillträdesdatumet (Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter)
 • Typ av uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Åtgärder för att uppnå kundkännedom – penningtvättslagen

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: Enligt lagen 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: Bevarandetid för ID-kontroll är 5 år. (Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630)
 • Typ av uppgifter: Fotokopia på ID-handling

Bokföringsändamål

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: Enligt Bokföringslagen 1999:1078
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: 7 år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades (Bokföringslagen 1999:1078)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, mäklararvode

 

Bostadsbevakare

Skapa sökningar för att hitta ett objekt

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Ge dig service till dig som letar bostad
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att upprätthålla service till kunden och tillgodose vårt intresse av att lämna erbjudanden till dig om våra tjänster)
 • Bevarande: Till avregistrering från bevakning
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Kommunikation av tjänster och produkter, direktmarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Kommunicera boenderelaterade tjänster och produkter
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att lämna erbjudanden till dig.
 • Bevarande: 2 år från att uppgiften samlades in (En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp)​​

Spekulant till ett specifikt objekt

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: För att hantera din intresseanmälan
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att upprätthålla service till kunden)
 • Bevarande: Under tiden objektet förmedlas
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Spekulantlista/ Kommunikation avseende andra objekt baserat på tidigare visat intresse

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Fortsätta vår service till dig i ditt bostadsletande
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra mäklarens skyldigheter att tillhandahålla spekulantlista avseende aktuell affär. Samt för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att lämna information om andra objektstyper baserat på tidigare visat intresse)
 • Bevarande: 2 år från att uppgiften samlades in (En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp)​​
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Kommunikation av tjänster och produkter, direktmarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Kommunicera boenderelaterade tjänster och produkter
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att lämna erbjudanden till dig)
 • Bevarande: 2 år från att uppgiften samlades in (En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp)​​
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Registrering av bud

 • Vi behandlar dina kunduppgifter för att: Enligt 20 § fastighetsmäklarlagen 2011:666
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: 10 år från det att uppgiften samlades in (Budgivning omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn enligt Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160)
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades samt villkor för budet

 

Närstående till köpare/säljare

Sambomedgivande

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: För att upprätta dokumentet sambomedgivande
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: Dokumentet sparas i 10 år från undertecknandet av överlåtelseavtal eller köpeavtal (Sambomedgivande omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160). Däremot själva kontaktuppgiften i vårt affärssystem raderas efter att försäljningen är utförd.
 • Typ av uppgifter: Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

Fullmakt

 • Vi behandlar dina kunduppgifter: För att upprätta dokumentet fullmakt
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
 • Bevarande: Dokumentet sparas i 10 år från undertecknandet av överlåtelseavtal eller köpeavtal (Fullmakt omfattas av Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn enligt Fastighetsmäklarlagen 2011:666 med hänvisning till preskriptionslagen ​​1977:1160) Däremot själva kontaktuppgiften i vårt affärssystem raderas efter att försäljningen är utförd.
 • Typ av uppgifter: Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

 

Övrigt

Adresserad direktreklam
Kan ske till kunder i vi vårt register eller till kunder som vi köper in via adresstjänster.

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Via adresserad direktreklam ge dig information och erbjuda dig våra tjänster
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att tillgodose intresset av att annonsera bostäder och erbjuda tjänster)
 • Bevarande: Kunder i vårt register sparas olika länge beroende på aktiviteten hos oss, se ovan. Adressfiler som köps via leverantör in sparas max 2 månader
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Eftermarknadsföring

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Marknadsföra sålt bostad
 • Rättslig grund: Samtycke/medgivande
 • Bevarande: Tillsvidare
 • Typ av uppgifter: Uppgifter om bostaden samt bilder

Referensbostäder

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Använda bilder och information som referensbostad efter försäljning
 • Rättslig grund: Samtycke/medgivande
 • Bevarande: Tillsvidare
 • Typ av uppgifter: Uppgifter om bostaden samt bilder

Slutpriser

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Annonsera slutpriser på Hemnet
 • Rättslig grund: Samtycke
 • Bevarande: Tillsvidare
 • Typ av uppgifter: Uppgifter om bostaden samt slutpris

Uppföljning efter köpet

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Genomföra uppföljning och utvärdering
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att tillgodose behovet av uppföljning och service)
 • Bevarande: 3 månader från tillträdet
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Tävlingar

 • Vi behandlar kunduppgifter för att: Administrera tävlingsdeltagare
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att fullfölja tävlingen som kund frivilligt medverkat i)
 • Bevarande: Tävlingsdeltagare sparas i 30 dagar
 • Typ av uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Andra tillfällen vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla service

 • Åtgärder av fel
 • Hantera synpunkter och reklamationer
 • Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist
 • Hantering, utveckling och skydd av våra system och tjänster
 • Utveckla och förbättra vår tjänst genom kundundersökningar och statistik
  Rättslig grund: intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på vår service och våra tjänster)

 

6. TILL VEM VI LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Banker

 • Vi delar kunduppgiften för att: Fullgöra förmedlingsuppdraget
 • Rättslig grund säljare: Fullgörande av avtal
 • Rättslig grund köpare: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigade intresse av att fullgöra förmedlingsuppdraget, dels av säljarens intresse av att kunna genomföra försäljning/köp av bostaden)

Bostadsrättsföreningar

 • Vi delar kunduppgiften för att: Fullgöra förmedlingsuppdraget
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse för att kunna förmedla bostaden till dig

Byggherrar

 • Vi delar kunduppgiften för att: Fullgöra vårt förmedlingsuppdrag vid nyproduktion
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse för att kunna förmedla bostaden till dig)

Domstol, motparter, rådgivare

 • Vi delar kunduppgiften för att: Vid en eventuell rättstvist överför vi dina personuppgifter till part eller rådgivare i målet.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att fastställa och göra gällande rättsliga anspråk)

Fastighetsmäklarinspektionen

 • Vi delar kunduppgiften för att: Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige kan begära att vi överlämnar den information som omfattas av tillsynen.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Hemnet

 • Vi delar kunduppgiften för att: Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse att marknadsföra sin verksamhet.

Myndigheter

 • Vi delar kunduppgiften för att: Kunna lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Städfirmor och stylister

 • Vi delar kunduppgiften för att: I den mån städning eller styling ingår i den förmedlade tjänsten delar vi dina personuppgifter med städbolag eller stylingkonsult.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse att fullgöra säljarens önskemål enligt förmedlingsuppdraget).

Svensk Mäklarstatistik

 • Vi delar kunduppgiften för att: Kunna ta del av statistik
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att följa prisutveckling, utbud och försäljningstider för att bedöma sitt läge på marknaden)

Säljare

 • Vi delar kunduppgiften för att: Vi är skyldiga att lämna ut budförteckning och spekulantförteckning till säljaren enligt fastighetsmäklarlagen. Har du lagt bud eller varit på visning delas därför dina personuppgifter med säljaren av bostaden.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Tjänsteleverantörer

 • Vi delar kunduppgiften för att: För att utföra vårt uppdrag till tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, marknadsföringstjänster tex fotografering och tryckt material. Tjänsteleverantören får inte använda dina personuppgifter i något annat syfte än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger, detta regleras i avtal.
 • Exempel på tjänsteleverantörer: Optimal Kommunikation (trycksaker och direktreklam), SE360 (foto och prospekt), Fasad/Prek (affärssystem), HittaHem (bevakningstjänst), Visma (faktureringsprogram), Willis (försäkringar), Wesafe (Office365 konsult)
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse för att kunna förmedla bostaden)

Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet

 • Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle komma att sälja hela eller delar av verksamheten, eller vid en sammanslagning
 • Rättslig grund: Intresseavvägning (Landgren har ett berättigat intresse av att behandla nödvändig information vid eventuellt genomförande av avyttring eller sammanslagning)

 

7. DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål, normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta.

Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

7.1 Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få svar på om vi behandlar personuppgifter om dig. Gör vi det kan du begära ett registerutdrag på de uppgifterna.

7.2 Rätt till rättelse

Om dina uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

7.3 Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

7.4 Rätt att göra invändningar

 • Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Landgren. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet
 • Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra. Bedömning huruvida ett tvingande berättigat skäl föreligger bör lämpligen göras av en jurist.

7.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, under tiden som den personuppgiftsansvarige utreder om så är fallet
 • Om behandlingen är olaglig, men den registrerade inte vill att uppgifterna ska raderas, utan istället begränsas
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna, men den registrerade behöver att uppgifterna lagras för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Den registrerade har invändningar mot behandlingen, i väntan på kontroll av om den person-uppgiftsansvarige har ett tvingande berättigat skäl att ändå fortsätta behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

7.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett digitalt format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

 

8. KONTAKTUPPGIFTER TILL LANDGREN

Om du vill utöva dina rättigheter, tryck här

Om du har frågor avseende Landgrens behandling av personuppgifter

dataskyddsforordningen@landgren.com   

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig Landgren of Sweden

Landgren of Sweden AB, Övägen 8a, 216 42 Limhamn, orgnr: 556585-6191, e-post: dataskyddsforordningen@landgren.com, telefon: 040-36 36 80 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.

Ändring av dataskyddspolicyn

Landgren kan komma att ändra denna dataskyddspolicy