Fråga juristen

Vid stora milstolpar i livet – äktenskap, barn, skilsmässa, dödsfall etc. – kan man ibland behöva rättslig hjälp. Men juridiken är ofta snårig att förstå sig på för en lekman. Här har du möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor till  Familjens jurist.

På grund av begränsat utrymme kan vi inte publicera samtliga frågor nedan. Det går alldeles utmärkt att kontakta Familjens jurist direkt på tel 040-17 40 80.  Nämn ”BO-klubben” så erhåller du 10% rabatt (lägst 300 kr)

Här kan du ta del av Landgrens Dataskyddspolicy

Frågor & svar

Har en fråga ang bodelning. Vår far har avlidit och han har en fastighet värd ca 1000000 kr. Vi är tre syskon (dödsbodelägare). Om ett syskon vill sälja huset och ett annat vill överta det (och lösa ut övriga), vad händer då? Kan den som vill sälja få sin vilja fram?

/Hans

Hej!

Det hela kan lösas genom ett tvångsskifte. Ansök då om boutredningsman eller skiftesman vid den tingsrätt som den avlidne tillhörde. Kan sedan  enighet ej nås kommer fastigheten att utskiftas på delägarna med en tredjedel vardera. Därefter samäger delägarna fastigheten. Därefter kan man med stöd av lag om samäganderätt ansöka om att fastigheten skall säljas. Den som vill behålla huset har då möjlighet att köpa det. Denna hantering drar ut på tiden och innebär betydande kostnader för dödsboet.

En betydligande smidigare variant är att skifta ut huset till den som vill ha det på sin lott. Beräkna fram ett nettovärde (vad hade blivit över om huset hade blivit sålt till ett marknadsvärde efter skatt och mäklararvode). Detta värde beräknar man i arvskiftet och den som vill ha huset kompenserar sina syskon med pengar.

Kontakta Ditt närmaste Familjens jurist kontor för hjälp med i första hand bouppteckning och i anda hand arvskifte.

Med vänlig hälsning,
Göran Håkansson
Jur kand

Jag äger en fastighet och har två söner. Båda barnen tycker att det är den ena som ska ta över fastigheten. Hur gör man då? Ska den som inte vill ha fastigheten och heller inte vill bli utlöst avsäga sitt arv från mig redan nu? Vi vill ordna det här och alla vi tre är överens.

/Lisa

Det enda dokument som reglerar fördelningen av ens tillgångar efter ens frånfälle är ett testamente. För att reglera den situation du nämner rekommenderar jag dig därför att upprätta ett sådant.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Jag köpte ett hus 2010 själv (var då ensamstående) där jag står som ensam ägare på lagfarten. Träffade därefter en man och gifte mig 2013 och vi skrev äktenskapsförord innan äktenskapet. Vi skilde oss år 2015 och nu tänker jag sälja mitt hus. Min mäklare säger att advokaterna på Mäklarsamfundet säger att jag måste ha min före detta mans samtycke, trots att han inte stått som ägare på huset och trots att vi har äktenskapsförord. Kan detta verkligen stämma? Om jag hade varit gift flera gånger, skulle då alla behöva ge sitt samtycke när jag ska sälja ett hus som är mitt?

/Biljana

Av 7 kap 5 § äktenskapsbalken framgår det att en make inte får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan den andre makens samtycke. Detta gäller oavsett om bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord eller ej. Annan fastighet, som inte utgör gemensam bostad, och är enskild egendom går dock bra att sälja utan makes samtycke.
I ditt fall synes det dock röra sig om en f d make. Jag tror då att vad mäklaren vill ha är ett bodelningsavtal där det klart framgår att din f d make inte har något krav på fastigheten. En bodelning skall i de allra flesta fall göras vid upplösningen av ett äktenskap, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Över bodelningen skall förrättas en handling, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Detta har ni kanske inte gjort med hänsyn till att ni haft enskild egendom. Dock kan man vid äktenskapsskillnad och bodelning göra avsteg från principen att enskild egendom inte skall bodelas och det är förmodligen detta mäklaren vill ha ett bevis på att du inte gjort avsteg ifrån. Och då är det nog lättast att kräva in ett samtycke till försäljningen från din f d make. 

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Min sambo sålde nyligen sitt hus, har jag någon rätt till några pengar av hans försäljning? Det var hans hus när jag flyttade in och vi har levt ihop i 13 år.

/Barbro

Om din sambo ägde huset när du flyttade in anses det inte anskaffat för gemensamt bruk och du har därmed inte rätt till bodelning enligt sambolagen för det fall ert samboförhållande upphör. Nu verkar det inte som ert förhållande upphört utan din sambo har bara avyttrat fastigheten. Då blir det inte tal om bodelning utan hans egendom är hans egendom och din egendom är din egendom. Det kan ju vara så att du investerat i huset under alla era år tillsammans och har ni nedtecknat detta i ett skuldebrev så kan du ju nu kräva att skulden ska betalas (beroende på vad som står i eventuellt skuldebrev). Det som också kan nämnas i sammanhanget är att nästa bostad ni köper, kommer ni förmodligen att anskaffa för gemensamt bruk. Om din sambo betalar och äger hela den fastigheten/bostadsrätten också, måste ni avtala bort sambolagens regler om bodelning för att undvika att du erhåller halva nya bostadens värde vid eventuell separation eller för det fall din sambo avlider.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

En väninna (ca 80 år) till min mamma, som inte har några egna barn, har varit sambo med en man i många år. Han har två barn. Sambon avled för ett tag sedan och hans barn kom då till henne och tvingade henne att skriva ett testamente till fördel för mannens barn. Anhöriga till kvinnan och vänner i omgivningen säger att hon är sig inte lik sedan den dagen det hände. Hon mår otroligt dåligt och "vill ta bort det där och göra så att det inte gäller när hon också har gått bort". Hur ska hon göra?

/Camilla

För det fall kvinnan inte längre har samma sista vilja som tidigare, så kan hon bara upphäva testamentet genom att t.ex. riva sönder det. För det fall kvinnan inte har originaltestamentet i sin besittning, skulle jag rekommendera att hon skriver ett nytt testamente genom vilket hon upphäver det tidigare testamentet. Det är alltid det senaste daterade testamentet som gäller.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Räknas min personliga bostadsrätt, som inskaffades innan jag gifte mig, per automatik som enskild egendom eller giftorättsgods vid eventuell skilsmässa eller är detta något som bestäms av ett äktenskapsförord?

/Zanna

För att enskild egendom ska finnas i ett äktenskap, måste parterna ha avtalat om detta i ett äktenskapsförord alternativt att ena eller båda makar erhållit egendom genom arv, testamente eller gåva med villkor om enskild egendom. Om inget av det ovan nämnda förekommit, är huvudregeln i svensk rätt att all makarnas egendom är giftorättsgods oavsett om egendomen är införskaffad före eller under äktenskapet.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Kan jag sälja halva min bostadsrätt till min son? Måste det vara marknadsmässigt pris? Måste jag skatta om jag gör vinst?

/Karin

Du kan sälja halva din bostadsrätt till din son under förutsättning att din son blir godkänd av bostadsrättsföreningen som medlem i föreningen. Priset avgör du själv. Om du säljer halva din bostadsrätt för ett högre pris än vad du själv köpte andelen för, så uppstår skyldighet för dig att betala reavinstskatt på värdeökningen. Om du säljer din andel för samma pris som du en gång köpte andelen för eller till ett lägre pris uppstår ingen skattskyldighet. Dock kan ett ev. uppskov med tidigare reavinstbeskattning falla ut till beskattning. Om du säljer lägenheten till ett lägre pris än marknadsvärdet, kan överföringen delvis ses som en gåva vilket kan få konsekvenser vid kommande arvskifte efter dig för det fall du har fler barn än din son eller barnbarn till avlidet barn. 

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Jag och min mamma ska köpa hus och vi ska äga och låna tillsammans! Skulle det vara mer ekonomiskt om jag skulle vara ägare till 100% i stället för att äga tillsammans? Jag tänkte på om mamma avlider så får jag kanske betala Lagfart en gång till och kanske betala skatt för huset?

/Patrick

Det utgår inte längre någon arvskatt i Sverige då man erhåller fastighetsandel genom arv. Det ska inte heller betalas någon reavinstskatt eller stämpelskatt vid förvärv via arv. Dock blir det en administrativ avgift för lagfart precis som du nämnde, vilken idag uppgår till 825 kr.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Skall vi överlåta villan till barn och bo kvar mot att vi betalar omkostnaderna eller ska vi vänta med att de får villan i samband med arv, vilket är mest ekonomiskt?

/Mildred

Eftersom vi för närvarande varken har arv- eller gåvoskatt i Sverige gör det idag ngen skillnad ekonomiskt huruvida ni ger fastigheten i gåva till era barn eller låter era barn erhålla fastigheten genom arv vid ert frånfälle.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Jag är skild sedan 4 år o nu ska vi göra bodelning på enbart huset. Han vill lösa ut mig och säger att han kan ta över min latenta skatt på förra fastigheten samt vinstskatten på detta huset. Stämmer det?

/Carina

Vid en bodelning är det brukligt att man räknar bort latent skatt (och latenta försäljningskostnader) för att få fram fastighetens bodelningsvärde. Detta med anledning av att den part som övertar fastigheten blir betalningsskyldig för hela reavinstskatten den dag denna part säljer fastigheten (får alltså använda parternas gemensamma ingångsvärde). Det finns också en möjlighet för den part som övertar fastigheten att ta över den andra partens eventuella uppskjutna skatt från tidigare bostadsförsäljning. På detta sätt blir den part som köps ut ur huset av med en skuld medan den part som övertar fastigheten utökar sin skuldbörda. Ett övertagande av uppskjuten skatt minskar således den bodelningslikvid som ska utgå till den part som köps ut ur fastigheten.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Ska köpa bostadsrätt med min fru. Jag går in med en kontantinsats från föregående lägenhet som var min innan vi gifte oss.
Vår bankman sa att vi skulle skriva några papper på vad som händer om vi skiljer oss, (att min fru tex inte ska ha rätt till kontantinsatsen jag la
in) Hur ska vi göra?

/Emil

Då bör ni äga lägenheten efter det andelstal som kontantinsatsen lägger grunden för samt komplettera äganderätten med ett äktenskapsförord. Alternativt kan ni samäga lägenheten 50/50 samt skriva äktenskapsförord och skuldebrev på halva kontantinsatsen. Då bör du få tillbaka din kontantinsats vid eventuell skilsmässa.
 
/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Jag och min sambo ska separera och har inga barn tillsammans. Vi har därmed skrivit ett kontrakt emellan oss för hand och undertecknat avtalet som vi tillsammans har kommit överens om vad gäller att han inte vill nyttja sambolagen utan överlåta hus och möbler till mig och mina barn sen tidigare. Min oro nu är bara att detta avtal vid ev juridisk tvist, trots att han hävdar att han inte är ute efter att kräva något, skulle anses vara ogiltigt. Kan det vara det? Vi har båda skrivit under det och han försäkrar mig om att kontraktet ska gälla.

Kan jag vara lugn eller krävs något mer?

/Lotta

När ett samboförhållande upphör har man som sambo ett år på sig att begära bodelning av bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. När berörda parter är överens om hur denna uppdelning ska se ut, ska bodelningen befästas i ett skriftligt avtal mellan parterna som skrivs under av båda parter. Något krav på bevittning eller registrering av avtalet finns ej. Känner du dig fortsatt osäker, råder jag dig att boka tid för konsultation hos en familjerättsjurist.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Vår son är ensam ägare till en bostadsrätt och en bil sedan några år tillbaka. För 3 månader sedan gifte han sig. Han har hela tiden betalat kostnaderna för lån och månadsavgifter på såväl lägenhet som på bilen. Nu har det framkommit uppgifter som vår son inte fick vetskap om före giftemålet. Vad gäller vid en skilsmässa? Vem äger vad?

/Anders

Vid en skilsmässa ska nettovärdet av båda makarnas tillgångar (d.v.s. tillgångar- skulder) läggas samman och sedan fördelas i två lika stora delar så att båda makarna går från äktenskapet med lika mycket var. Detta gäller oavsett vem som betalat vad under och före äktenskapet. Avsteg kan göras från denna huvudregel om makarna har ett äktenskapsförord eller någon av makarna har enskild egendom genom villkor härom i gåvobrev eller testamente. Det finns också särskilda jämkningsregler till förmån för mer förmögnare part vid särskilt korta äktenskap. För mer information rekommenderar jag er son att ta kontakt med en familjerättsjurist.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

För 5 år sedan flyttade jag in in hos min dåvarande flickvän och hennes hyresrätt. Jag har varit folkbokförd här i 5 år. Hon har sedan en tid tillbaka åkt utomlands, med avsikt att studera en kort period men har nu efter studierna valt att bo kvar i det landet.

Så vår relation har nu tagit slut, hon har gift sig i nuvarande land hon bor i men denna hyresrätten jag bor i är fortfarande i hennes namn, hon är fortfarande folkbokförd här i Sverige och det är jag som betalar hyran/el/bredband, som fortfarande kommer i hennes namn.

Här kommer min fråga. Jag har pratat med min dåvarande flickvän och hon är mer än villig att överlåta hyresrätten till mig men kan inte ta sig till Sverige för att göra detta. Vad behöver vi göra för att hon ska kunna överlåta lägenheten utan att behöva ta sig till Sverige? Fullmakt? Vilken sorts fullmakt i så fall? Var får jag tag på blanketterna? Fyller jag i en egen? Kan hyresvärden avslå vår ansökan om överlåtelse om hon inte fysiskt befinner sig i Sverige?

/Nils

En sambo har en rätt enligt hyreslagen att överta kontraktet om sambon har fått den genom bodelning när samboförhållandet upphörde eller fått överta den ändå enligt regler i sambolagen. Rätten att överta kontraktet gäller även om hyresvärden inte samtycker till det. Det enklaste i detta fallet är att göra en handling, där du och din före detta flickvän båda skriver på att ni vill att kontraktet övertas av dig, då du har fått denna tillagd dig i samband med att samboförhållandet upphört, gärna med bifogande av handling angående bodelning eller liknande som styrker detta. Någon närvaro i Sverige bör inte vara nödvändig.  

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Efter en skilsmässa har vår sommarstuga delats 50/50 som ägande enligt bouppteckning. Om min man hävdar att han vill betala alla inkommande räkningar för fastigheten (el, sophämtning, dagavgifter etc.) kan jag då förlora min rätt att vara i sommarstugan eller till och med förlora min tilldelade halva fastighet?

/Berit

Om ni bodelat fastigheten 50/50 efter er skilsmässa, regleras nu ert ägande i lagen om samäganderätt. I denna lag finns inget reglerat om att den som bekostar driften av fastigheten ska kunna förbjuda den andre ägaren att vistas på fastigheten. Din äganderätt till fastighetsandelen kan du inte heller förlora på detta sätt. Det kan dock vara en idé att skriva ett avtal om samäganderätt mellan dig och din f.d. make som gör ett avsteg från huvudregeln i lagen att alla kostnader ska fördelas lika enligt ägarandel. På så sätt kan du försäkra dig om att din f.d. make inte i framtiden kommer och kräver sina utlägg retroaktivt av dig med stöd i lagen. Vid en sådan situation kan ju kostnaderna ha blivit ganska höga och då kanske man bara har sin fastighetsandel att tillgå för att lösa skulden. För att inte försätta dig i den här situationen tycker jag du ska försäkra dig om att din f.d. make har för avsikt att betala alla kostnader på egen hand utan att du hamnar i skuld till honom och skriva ner detta i ett avtal. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett sådant avtal, vänd er till en familjerättsjurist.

/Petra Ramberg Persson, Familjens jurist

Min f.d. man har hyrt ut vårt hus utan att berätta det för mig. Jag har inte skrivit på något hyreskontrakt och nu har vi sålt huset. Den nya ägaren skulle haft tillgång till huset 1 juni men hyresgästen har inte flyttat. Vad kan jag göra?

/Annelie

Huvudregeln är att en make inte får hyra ut makarnas fastighet utan den andra makens samtycke. Ifall uthyrningen är till nackdel för den andra maken kan hon inom tre månader från att hon fick kännedom om uthyrningen väcka talan vid domstol om att den ska förklaras ogiltig. Det är också värt att undersöka innehållet i hyreskontraktet, eftersom det kan vara en snabbare lösning att säga upp detta. För att kunna göra en bedömning av möjligheterna att väcka talan och säga upp hyreskontraktet krävs mer information än som framgår av frågan.

/Viveca Jusélius Starck, Familjens jurist

Kan  jag testamentera vad jag äger till min son och se till att han har ensam ägarrätt om han gifte sig på det arv värd.

/Eduardo

Du kan upprätta ett testamente som säger att allt vad din son ärver efter dig ska vara hans enskilda egendom. Vänd dig gärna till familjens jurist för att få hjälp med upprättandet av ett korrekt testamente.

/Petra Ramberg Persson, Jur kand

Efter skilsmässan med min f.d. fru, har vi samäganderätt till vår gemensamma villa. Hon bor i villan f.n. och jag har ansökt om en god man för att sälja villan i auktion. Har jag rätt att få ersättning för hennes nyttjande av villan under tiden fram till försäljningen? Kan jag stämma henne för att få det? Kan jag annars tvinga henne ut från villan? Hur? Tack för hjälpen.

/Adel

Det framgår inte av frågan huruvida ni bodelat eller ej efter er skilsmässa. Om ni inte har detta så kan du ansöka om en bodelningsförrättare och inom ramen för detta förfarande framställa krav på nyttjandeersättning av din halva av fastigheten. Detta är brukligt då en av parterna bor kvar i gemensamt ägd fastighet.

/Petra Ramberg Persson, Jur kand

Jag har en pappa som har alzheimers sjukdom sedan 2008. Har nu fått problem med en granne som utnyttjar honom  genom att skriva över  pappas bil på honom och andra saker har också hänt men nu kom droppen! Hur ska jag bete mig för att stoppa  honom?

/Birgitta

Vänd dig till överförmyndarförvaltningen i din fars boendekommun och be dem hjälpa er med god man eller förvaltare.

/Petra Ramberg Persson, Jur kand

Min far förvärvade en fritidsfastighet om ca 6.000 kvm år 1952. År 1978 avstyckades en tredjedel av fastigheten vilken köptes av min syster på villkor att hon inte skulle sälja sin fastighet förrän föräldrarna var borta. I slutet på 80-talet bad jag min far att få förvärva en bit mark på samma villkor som min syster, vilket jag blev lovad av båda föräldrarna. Min far dog 2001 och fritidsfastigheten tillskiftades min mor som ansökte om fastighetsreglering så att jag kunde få köpa den avstyckade fastigheten.

Inför skiftet begärde min syster av modern 225.000 kronor för att hon haft fastighetsskatt för sin fastighet i 25 år, höga räntekostnader för sitt bostadsrättslån (i väntan på att kunna sälja sin tomt), samt att hennes sjöutsikt skulle ”förminskas eftersom min tomt lades framför hennes”. Har med foton bevisat att båda tomterna har lika bra sjöutsikt samt har med värderingar från två oberoende fastighets-mäklare visat att fastigheterna är lika mycket värda.

Min mor sade till mig att hon skulle ge systern ”av sina egna pengar” vilket också skedde. Den 15 oktober 2013 hade vi bouppteckningsförrättning efter min mor (som gick bort i mars samma år) och jag tog upp frågan om de 225.000 kronor som systern fått och menar att det är en gåva som skall gottskrivas mig. Min syster hävdar att det inte är en gåva utan kompensation.

Fråga: Finns det någon juridisk bäring att kräva dessa pengar över huvud taget? Att använda ordet kompensation, skulle det betyda jag inte har rätt att gottskrivas i moderns dödsbo? Det finns inget gåvobrev med förbehåll avseende dessa pengar.

/Barbro

Jag kan inte se att det finns någon juridisk rättighet att kräva dessa pengar utan jag tycker snarast penningtransaktionen kan liknas vid en gåva. En gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv om inget annat framgår av gåvobrev eller liknande. Kan du och din syster inte komma överens om dessa frågor, skulle jag vilja rekommendera dig att via tingsrätten ansöka om en boutredningsman.

Petra Ramberg Persson, Jur kand

Sidor